Маҷаллаи иттилоотию методӣ ва илмии "Довталаб", №1, 2019

МУНДАРИҶА

 

ШОДБОШӢ 

 

Раҳмонзода А. А. Бидонем, то бисозем 

 

Саид Н. Шодбошӣ

 

СУҲБАТ АЗ КОМЁБИҲО 

 

Икромӣ Х. И., Шодиниё А. Ш. Имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбӣ ҳамчун афзори ҳалли масъалаҳои давлатию иҷтимоӣ 

 

Нуралиев А. Ф. Ҷаҳише бузург дар соҳаи маориф

 

Даҳгонаи беҳтарин дар ИМД-2018

 

НИЗОМИ ИМТИҲОН 

 

Ҷаъфаров С. Ф. Таҳлили муқоисавии тарҳҳои мавҷудаи имтиҳонҳои дохилшавӣ дар баъзе мамлакатҳо 

 

Забулионис А. Об экзаменах в гимназиях Российской империи 

 

Абдиев К. С., Примбетова Г. С. Опыт развития национальных экзаменов и мониторинга среднего образования в Республике Казахстан

 

ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ 

 

Назарзода Р. С. Кабинети инфиродии довталаб – воситаи дастрасӣ ба маълумоти боэътимод ва таъмингари шаффофият дар низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ 

 

Назарзода Р. С. Хизматрасонии «Худро бисанҷ» ҳамчун воситаи ёрирасон барои довталабон дар низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ

 

ТЕСТШИНОСӢ 

 

Азимов Ҷ. А. Тартиби таҳияи саволу масъалаҳои тест 

 

Мирзоматов Н. Тести навъи муайян кардани мувофиқат 

 

Мирзоматов Н. Тест ва имтиҳони тестӣ

 

ПАЖӮҲИШ 

 

Мирзоаминов Х. М. Таҳлили оморию психометрии савол ва масъалаҳои тест дар доираи имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ 

 

Назмиддинов Н. М. Азми дурусту саъйи комил мебояд 

 

Хусравбеков Л. Д. Таҳлили саволу масъалаҳо аз рӯйи унсурҳои матритсаи тест аз фанни физика 

 

Саидзода П. Ҳ. Раванди бақайдгирӣ дар низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ 

 

Ганҷибекова Х. Р. Биологияро бояд омӯхт!

 

ТАЪЛИМУ ТАҲСИЛ 

 

Ҳакимова Ш. И. Арзёбии ҷамъбастии дониши донишҷӯён

 

РАҲНАМОӢ 

 

Мирзоаминов Х. М., Нуралиев А. Ф. Интихоби дурусти касбу ихтисос – як омили комёбӣ дар зиндагӣ 

 

Шаропова П. М. Прежде, чем выбрать специальность 

 

Ба таваҷҷуҳи муаллифон